Перелік документів

1
Заява
2Оцінка впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище (розділ проекту «Попередня оцінка впливу об’єкта проектування на навколишнє середовище)
3
Заява про наміри за установленою формою
4
Витяг з газети з повідомленням про час і місце проведення громадських обговорень
5
Протокол громадських обговорень, письмові та інші документи звернень громадян, перелік питань і зауважень громадян, обґрунтовані відповіді