Державна реєстрація права власності за померлою особою на підставі заяви спадкоємця

1
Заява
2
Документ, що посвідчує особу
3
Довідки заявника та членів його сім’ї про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
4
Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору