Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно–територіальних одиниць з видачею витягу