Реєстрація декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки