Присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна після прийняття його в експлуатацію