Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами України та ухваленими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу