Визначення місця проживання малолітньої дитини в разі вирішення спору між батьками